Kryształy Czasu

Artykuły na stronie
Strona KC

Księga magii
Księga magii

Księga profesji
Księga profesji

Zmiany w stosunku do wersji 1.0 (Magia i Miecz):

 • Obniżenie wagi gnomów, celem ich fizycznego odróżnienia od krasnoludów.
 • Rozwinięcie tabeli zdolności nadnaturalnych.
 • Rozwinięcie tabeli ułomności, usunięcie ułomności niegrywalnych.
 • Nowy podział broni – 23 nowe, podobne liczebnie kategorie biegłości.

Wersja 1.1.0.5.0 (Księga magii):

 • Sporządzono indeks dostępnych czarów.
 • Wprowadzono zasady opcjonalne: czynniki wpływające na szansę rzucenia czaru oraz czynniki wpływające na antyodporność rzucanego czaru.
 • Dodano nowe rozbudowane zasady zielarstwa. Wprowadzono zioła księżycowe.
 • Uzupełniono listę przykładowych przemian półboskich o efekty leczące oraz ściśle związane z panteonem.
 • Dodano klasy 2-5 pieśni heroicznych barda.
 • Dodano przykłady typowych pieśni barda.
 • Dodano znaki wiedźmińskie.
 • Zastąpiono czar skruszenie drewna czarem kamienna blokada u elementalisty ziemi.
 • Zastąpiono czar atak kaszlu czarem biały kruk u elementalisty powietrza.
 • Dodano opcjonalne zasady walki wręcz.
 • Uszczegółowiono czar Gizrok – zachowuje się on jak magiczny pocisk.
 • Dodano magię szamanów.
 • Dodano magię demonologów.
 • Z tabeli pechowego rzucenia czaru usunięto efekt mówiący o utracie przytomności na k50 dni – efekt ten był niegrywalny.
 • Zdolność szamana Religioznawstwo została zastąpiona przez Magiczne tatuaże.
 • Szkolenie trwa tylko 2 lata na każdą profesję, aby dać graczom większą kontrolę nad wiekiem bohatera.
 • Wszelkie czary o nazwie aureola zmieniły nazwę na lepiej pasującą aurę.
 • Nazwa czaru Zejście do… (piekła) została zmieniona na nazwę Zejście do piekła.
 • Usunięto alternatywną nazwę czaru Panaceum.
 • Dodano magię elementalistów.
 • Dodano magię mnichów.
 • Neutralizacja/wywołanie trucizny – wskrzeszenie za pomocą tego czaru kosztuje 10 razy więcej PM.
 • Wklęcie przemiany nazywa się teraz Zaklęciem przemiany.
 • Dodano opcjonalne zasady interakcji społecznych.
 • Czar Burza mózgów nazywa się teraz Zamęt umysłu.
 • Zmiana nazwy czaru Przyspieszenie/spowolnienie mikstury na Wzmocnienie/osłabienie mikstury.
 • Zmiana nazwy czaru Wyciągnięcie esencji na Wydzielenie ekstraktu. Zmiana i uproszczenie opisu czaru, który odtąd zwiększa szansę udanego przygotowania magicznej mikstury.
 • Przemienienie materii – do użycia czaru alchemik nie potrzebuj zdolności analiza magii.
 • Czar Objawienie ewidentnego zła/dobra zmienił nazwę na Objawienie ewidentności.
 • Wyznaczenie gwiazdy mocy – skrócenie czasu wypowiadania hasła do 1 segmentu.
 • Zniekształcenie/przywrócenie znaczenia zmienia nazwę na bardziej precyzyjną Zniekształcenie/przywrócenie zapisu.
 • Zamiana zdolności profesjonalnej mnicha nr 10 z letargu medytacyjnego na sztuki walki, celem podniesienia grywalności tej profesji. Tym samym mich przestaje być niepoprawnym pacyfistą.
 • Dodano nowe profesje: wiedźmina – na podstawie wcześniejszych publikacji oraz demonologa, demonicznego rycerza, szamana i hienę cmentarną – klasy autorskie.
 • Nie można młynkować bronią jednoręczną lekką.
 • Uszkodzenia zadane broni podczas fechtunku zostały zmodyfikowane o różnicę w wielkości broni.
 • Wyczucie magii barbarzyńcy jest obecnie częścią zdolności wyostrzone zmysły.
 • Mistrzostwo w broniach dwuręcznych u barbarzyńcy jest dostępne od 1 poziomu.
 • Barbarzyńca dostał nową zdolność od 10 poziomu – ulubiona broń.
 • Koncentracja została zastąpiona rytuałem krwi dostępnym od 0 POZ.
 • Nauka czaru trwa tylko k10 godzin, aby nie powodować dłuższych przestojów w czasie gry spowodowanych potrzebą nauczenia się czaru przez jednego z graczy.
 • Usunięto czary autorytatywne, zaś wszystkie wyuczone czary traktowane są jako autorytatywne – intencją było sprawienie, aby postacie posługujące się magią w istocie się nią posługiwali.
 • Wprowadzono zasady posługiwania się Maną przez przedstawicieli kasty klerycznej.
 • Zasięg czaru zmienia się w zależności od UM, a nie SZ jak dotychczas.

Wersja 1.1.1.4.3 (Księga profesji):

 • Biegłość postaci oblicza się jako podstawową biegłość profesji powiększoną o modyfikator wynikający z rasy i wynik rzutu k50. Wysokość biegłości z profesji jest sumą biegłości minimalnej i modyfikatora za profesję znanych z wersji 1.0.
 • Utrudnienie związane z walką z liczniejszym przeciwnikiem zostało zwiększone z 5 do 20 punktów za każdego przeciwnika powyżej pierwszego.
 • Zdolność roztrącenie została zastąpiona zdolnością manewr, rozszerzającej jej działanie w przypadku walki w przewadze liczebnej.
 • Zdolność wysadzenie jeźdźca z siodła została zastąpiona rycerskim powaleniem. W praktyce oznacza to rozszerzenie jej zastosowania.
 • Walka w trudnych warunkach została rozszerzona o profity ze zdolności walka w tłoku. Ta druga zdolność została usunięta.
 • Przedstawiciele kasty żołnierskiej zyskali umiejętność jeździectwo/powożenie od 0 POZ.
 • Zdolność fechtunek dostała dodatkowy profit związany z możliwością przerzucenia szybkości do następnej rundy, o ile postaci przysługuje tylko 1 atak na rundę.
 • Ataki zza zasłony zostały dodatkowo opóźnione o modyfikator ustalany przez MG.
 • Zdolność podchodzenie zwierzyny jest skuteczna także podczas podchodzenia istot rozumnych w naturalnym terenie.
 • Łowca stracił zdolność zamaszysty atak.
 • Łowca w miejsce precyzyjnego strzału zyskał precyzyjny atak.
 • Precyzyjny atak został wzbogacony o turniejowy bonus do Trafienia.
 • Łowca zyskał nową zdolność – pozorną oburęczność.
 • Rozpoznawanie zwierząt i roślin zostało wzbogacone o znajomość k5 ziół typowych dla miejsca pochodzenia postaci, umiejętność ich przyrządzenia i podania oraz możliwość poznawania kolejnych.
 • Zdolności gwardzisty: precyzyjne pchnięcie, precyzyjne cięcie i precyzyjny strzał zostały połączone w precyzyjny atak.
 • Selektywny atak jest dostępny dla gwardzisty od 1 POZ.
 • Gwardzista od 1 POZ zyskał dwie zdolności – związanie walką oraz fechtunek.
 • Od 10 POZ gwardzista zyskał nową zdolność – rozdzielność uwagi.
 • Zdolności barbarzyńcy nasłuchiwanie szmerów oraz widzenie w ciemnościach zostały połączone w zdolność wyostrzone zmysły.
 • Barbarzyńca zyskał zdolność zdobywanie żywności od 1 POZ.
 • Wyczucie magii jest dostępne barbarzyńcy od 1 POZ.
 • Barbarzyńca zyskał nową zdolność od 10 POZ – mistrzostwo w broniach dwuręcznych.
 • Zdolności ofensywny atak i defensywny atak są dostępne każdemu przedstawicielowi kasty rycerskiej od 0 POZ.
 • Umiejętność wyzwanie została usunięta.
 • Zamaszyste cięcie u przedstawicieli kasty rycerskiej zostało zastąpione zamaszystym atakiem.
 • Umiejętność dworność została usunięta.
 • Niszczące cięcie zostało u rycerza zastąpione niszczącym atakiem.
 • Od 1 POZ rycerz otrzymał zdolności fechtunku, szarży i tratowania.
 • Profesję paladyna można, za zgodą MG, łączyć z kapłanem.
 • Zdolność uaktywnienie dobra została usunięta. W jej miejsce paladyn otrzymał szarżę.
 • Umiejętność pozyskanie matrwiaka umożliwia jednocześnie jego identyfikację, z tego względu identyfikacja martwiaka została usunięta.
 • Czarny rycerz otrzymał umiejętności podstawy tarczownika i szarża od 1 POZ.
 • Usunięto zdolność uaktywnienie zła.
 • Wprowadzono profesję templariusza w oparciu o oryginalne notatki Artura Szyndlera.
 • Zmieniono nazwę umiejętności język mimiczny na język gestów. Sama umiejętność nie uległa zmianie.
 • Zabójca otrzymał precyzyjny atak od 0 POZ w miejsce precyzyjnego pchnięcia i precyzyjnego strzału.
 • Zabójca otrzymał selektywny atak od 1 POZ.
 • Profesja kupca, jako niegrywalna, została usunięta z kasty łotrzykowskiej.
 • Wprowadzono profesję barda na bazie notatek Artura Szyndlera i publikacji w Magii i Mieczu.
 • Wprowadzono profesję szpiega na bazie publikacji internetowych i przemyśleń własnych.
 • Umiejętności wykrycie blokady PM i wyssanie PM zostały połączone.
 • Wycieranie figur magicznych i wycieranie run zostały połączone w jedną zdolność – wycieranie znaków magicznych.
 • Kapłańskie religioznawstwo zostało rozszerzone o możliwość posiadania wiedzy na temat religii antycznych i wymarłych.
 • Identyfikacja martwiaka u przedstawicieli kasty klerycznej możliwa jest od 0 POZ.
 • Czas tworzenia figury magicznej został skrócony do k10 rund.
 • Kapłańskie przekleństwo jest możliwe do rzucenia tylko raz dziennie.
 • Tworzenie kręgu witalności – w praktyce niegrywalna zdolność została usunięta, na jej miejsce kapłani dostaną analogiczny rytuał.
 • Dodano klerykom zdolność gromadzenie Many od 0 POZ.
 • Dodano klerykom zdolność pozyskiwanie Many od 1 POZ.
 • Druid zyskał zdolność rozpoznawanie zwierząt i roślin od 0 POZ.
 • Pozyskanie zwierząt jest dla druida dostępne od 1 POZ.
 • Zdolność identyfikacji natury została usunięta.
 • Zdolność preparowania wywarów została usunięta. Teraz jest częścią rozpoznawania roślin i zwierząt.
 • Druid otrzymał zdolność tworzenia figur magicznych i odegnania zwierząt od 1 POZ.
 • Od 10 POZ druid otrzymał zdolność przywoływania zwierząt. Zastępuje ona wyssanie PM z nieożywionej natury.
 • Czytanie przeszłości jest możliwe także wobec niemagicznych przedmiotów.
 • Astrolog w miejsce identyfikacji figur magicznych otrzymał identyfikację znaków magicznych.
 • Półbóg stracił umiejętność umagicznienie ciała, gdyż dublowała się ona z zasadami użycia Many.
 • Założenie blokady PM i zdjęcie blokady PM zostały połączone w jedną umiejętność.
 • Identyfikacja oczarowania dostępna dla czarodziejów od 0 POZ.
 • Nowe zdolności maga od 1 POZ – zdjęcie oczarowania, rozpoznawanie istot magicznych i koncentracja.
 • Do przeprowadzenia zdjęcia oczarowania przez czarodzieja, koniecznie jest zużycie k10 PM.
 • Tworzenie różdżek – nowa zdolność maga od 1 POZ.
 • Mag zyskał nową zdolność od 10 POZ – pobranie PM ze źródeł magnetyzmu – w miejsce odrzuconej analizy magii.
 • Mag stracił zdolności preparowanie mikstur i pozyskanie komponentu.
 • Tworzenie run i tworzenie figur magicznych zostało u czarnoksiężnika połączone w dostępną od 0 POZ zdolność tworzenie znaków magicznych, podobnie z identyfikacją runów i identyfikacją znaków magicznych.
 • Czarnoksiężnik otrzymał zdjęcie oczarowania i zniszczenie martwiaka od 1 POZ.
 • Iluzjonista otrzymał umagicznienie, koncentrację i wyczucie iluzji od 1 POZ.
 • Iluzjonista od 10 POZ otrzymał identyfikację.
 • Wzbogacenie umiejętności sztuczka o możliwość ukrycia przy sobie drobnego przedmiotu.
 • Alchemik otrzymał zdolność rozpoznawania roślin i zwierząt od 0 POZ.
 • Identyfikacja materii została wzbogacona o identyfikację chemiczną substancji.
 • Usunięto preparowanie esencji – ta umiejętność weszła w skład preparowania mikstur.
 • Alchemik otrzymał rozpoznawanie istoty magicznej od 1 POZ i pobieranie PM z toksyny od 10 POZ (w miejsce analizy magii).
 • Dodano autorskie profesje łowcy czarownic, władcy smoków, kłusownika, elementalisty.
 • Dodano profesję mnicha na podstawie notatek Artura Szyndlera i przemyśleń własnych.
 • Druid stracił trzeźwość umysłu.
 • Zwiększono profity do walki z końskiego grzbietu i usunięto możliwość zamiany jeździectwa na powożenie. Rasy niskie jeżdżą na kucach.
 • Selektywny atak łowcy został nieco zmodyfikowany, aby zredukować przeskok w chwili osiągnięcia przez postać 10 POZ.
 • Przywrócenie witalności wymaga udanego rzutu na WI.
 • Ujednolicono zasadę obniżania UM w przypadku rzucania czaru z pergaminu do -10 punktów za krąg czaru.