Tag: Dominique Ehrhard

31 sierpnia 2012 / / Gry planszowe

Tschak! zdecydowanie otwiera moją listę gier o dziwnych tytułach. Nie wiem, czym kierowali się Szwajcarzy z GameWorks SàRL przy jego wyborze, ale trzeba przyznać im jedno – przyciąga uwagę i zmusza do chwili zastanowienia.

11 czerwca 2012 / / Gry planszowe

Lucjusz Korneliusz Sulla do roku 79 p.n.e. był rzymskim dyktatorem, który przyczynił się do wielu reform – między innymi podwojenia liczby senatorów, zwiększenia liczby kwestorów, zniesienia cenzury, czy też zmian prawnych w kwestii konsulów i pretorów.