Zombie – Vil’Mathien

Zombie - Vil'Mathien Zombie - Vil'Mathien

Obrazek ten pochodzi z Tawerny RPG numer 64.

Powstał jako ilustracja do zobrazowania artykułu o zombie z człowieka, do kącika Kryształów Czasu. Stąd też, co może się wydać dziwne – broń w rękach umarlaka. KC jednak dopuszcza podobną możliwość, pod warunkiem, że narodził się on z wojownika, który poległ trzymając broń.