Troll – Szelmon

Troll - Szelmon Troll - Szelmon

Rysunek ten zdobił 91 wydanie Tawerny RPG.

Pierwowzór tej pracy – jak często w przypadku prac Szelmona – powstał na zeszytowej kartce w czasach szkolnych. Niniejsza praca została wykonana myszką w Paincie, zaś ta, która znalazła się na okładce to kopia wykonana od zera w Photoshopie. Nie ma jednak wątpliwości, że to cały czas ta sama praca i wykonana przez tego samego autora.