September Witch – Sol Angelica

September Witch - Sol Angelica September Witch - Sol Angelica

Ten obrazek pojawił się na okładce 82 wydania Tawerny RPG.

A trafił tam nieprzypadkowo, bowiem był to numer wrześniowy. Zgodnie z przewidywaniami, już w pierwszym głosowaniu został wybrany na okładkę przez ogół redaktorów. Jak większość prac Sol Angelicy, praca jest kompletna i nie wymagała żadnej dodatkowej obróbki. Niektórzy z redaktorów uważają tę grafikę za najlepszą spośród wszystkich jakie widzieli tej utalentowanej autorki.