Łotrzyk – Szelmon

Łotrzyk - Szelmon Łotrzyk - Szelmon

Rysunek ten zdobił 89 wydanie Tawerny RPG.

Powstał kilka lat temu, jako szybki szkic w zeszycie w kratkę. Dopiero plany uwzględniające ozdobienie nim okładki sprawiły, że autor go dokończył i obrobił przy pomocy programu graficznego. Oto ostateczna wersja, powstała na potrzeby okładki.